Khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ

Bê tông Hoàng Minh luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến chất lượng dịch vụ và sản phẩm của Bê tông Hoàng Minh cung cấp. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Bê tông Hoàng Minh đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Bê tông Hoàng Minh.

Contact Me on Zalo